Jak najlepiej przewozić drobnicę?

Nie każdy przedsiębiorca potrzebuje wynajmować od razu cały pojazd do przewozu swojego ładunku. Przy mniejszej ilości towaru bardziej sensownym rozwiązaniem jest transport drobnicowy, w ramach którego jeden środek transportu obsługuje wielu nadawców. Jak zorganizować taki transport?

Transport LTL

Pod pojęciem drobnicy kryje się transport LTL (z angielskiego „less than truck load”), który charakteryzuje się tym, że jeden nadawca wykorzystuje tylko część przestrzeni ładunkowej, a nie całą ładownię. Jest to najpopularniejsza forma transportu – poszczególne towary od różnych zleceniodawców łączy się jeden zbiorczy ładunek, który następnie jest transportowany do miejsca przeznaczenia.

Ładunek drobnicowy nie trafia bezpośrednio do jednego odbiorcy, ale jest systematycznie rozładowywany podczas swojej trasy. Zamówienia tego typu mogą być realizowane tylko na terenie jednego kraju albo obejmować trasy międzynarodowe, jak na przykład w ofercie www.ekspo-trans.pl/. Ten typ transportu cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze względu na elastyczność oferty oraz atrakcyjne stawki, co jednak wymaga od przewoźnika odpowiedniej organizacji pracy, tak by wszystkie przesyłki dotarły na czas w nieuszkodzonej formie.

Podczas jednej trasy pojazd z ładunkiem drobnicowym zatrzymuje się w przynajmniej jednym magazynie przeładunkowym, dlatego bardzo ważną rolę w całym procesie odgrywa logistyka – spedytorzy muszą opracować trasę tak, by pojazd w jak najszybszym tempie dotarł do miejsca rozładunku i jednocześnie by rozładunki różnych samochodów nie kolidowały ze sobą.

Co można przewozić jako drobnicę?

Towar drobnicowy to towar względnie mały i lekki, umieszczany w pudełkach, skrzynkach, butelkach, workach albo beczkach – mogą to być na przykład zabawki, akcesoria kuchenne, artykuły higieniczne, ubrania. Opakowanie jest niezbędne, w przeciwnym razie transportowane przedmioty szybko uległyby zniszczeniu, poza tym dzięki opakowaniom znacznie łatwiej jest ułożyć towar w przestrzeni ładunkowej.

Są także produkty, których nie da się transportować jako zwykłej drobnicy, ponieważ wymagają one specjalnych warunków, dotyczących na przykład temperatury albo wilgotności powietrza. Na tej liście znajdują się między innymi leki i produkty medyczne, rośliny, żywe zwierzęta, materiały wybuchowe, bardzo cenne przedmioty jak biżuteria czy poufne dokumenty.

Jak pakować drobnicę?

Nie ma jednego uniwersalnego opakowania na drobnicę. Wybór opakowań zależy od kształtu towaru, wielkości oraz wagi, inaczej też trzeba przewozić rzeczy, które łatwo się tłuką, a jeszcze inaczej takie, które bardzo źle znoszą obecność wilgoci.

Opakowania z drobnicą zwykle nie są bardzo duże, dlatego na czas transportu łączy się je w jeden większy ładunek, co ułatwia przewóz i zmniejsza ryzyko uszkodzenia towaru. Różnorodność tych opakowań to jedno z większych wyzwań przy transporcie drobnicy, ponieważ kartonowe pudełka dość łatwo się niszczą, a niejednolite kształty utrudniają pakowanie ładowni – paczki trzeba nie tylko zestawić tak, by do siebie pasowały, ale też należy uwzględnić na jakim etapie podróży będą one rozładowywane.

Dużym ułatwieniem przy organizowaniu drobnicy jest standaryzacja jednostek transportowych, ponieważ w ten sposób można najefektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń, a przesyłki są bezpieczniejsze.

Jak zabezpieczyć ładunek?

Odpowiednie ustawienie paczek jeszcze nie jest wystarczającą ochroną przed zniszczeniem towaru. Poszczególne opakowania najlepiej jest połączyć w jeden pakiet spinając je specjalną siatką zabezpieczającą albo owijając mocną taśmą – trzeba wybrać taki rodzaj zabezpieczenia, który utrzyma w jednym miejscu cały ładunek, ale nie będzie go zbyt mocno ściskał.

Gotowe, zabezpieczone pakiety ustawiamy tak, by podczas rozładunku można było szybko się do nich dostać, bez konieczności wyjmowania innych paczek zagradzających drogę. Co jednak ważne, gdy już dojdzie do częściowego rozładunku, pozostałe towary muszą zostać tak ustawione, by pojazd zachował stabilność.

Paczki z cięższym towarem należy umieszczać na samym dole, z kolei te górne warstwy stanowią opakowania lżejsze, bardziej narażone na zniszczenie. Łączna masa wszystkich opakowań, razem z ich zabezpieczeniem, nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu, ponieważ wtedy może dojść do groźnego wypadku.

Ubezpieczenie transportu

Każdy transport drobnicy jest objęty obowiązkowym OC, a jeśli chodzi o transport międzynarodowy, jak na przykład w przypadku https://ekspo-trans.pl, warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenie ładunku. Odpowiedzialność za towar jest po stronie przewoźnika, od momentu przyjęcia do wydania klientowi, dlatego od przewoźników zawsze wymaga się polisy, jednak to obowiązkowe ubezpieczenie zwykle nie pokrywa wszystkich strat – warto zainwestować w rozszerzoną polisę.

Podstawowe ubezpieczenie obejmuje szkody, do których doszło podczas wypadku drogowego albo w następstwie działania sił przyrody, rozszerzona polisa obejmuje pozostałe szkody, z wyłączeniem tych, które nie zostały uwzględnione w ogólnych warunkach ubezpieczenia.